Privacy

Privacybeleid Boellie b.v.

Datum laatst bijgewerkt: 2023-01-01

Als het om uw persoonlijke gegevens gaat, hebben veiligheid en transparantie de hoogste prioriteit hier bij Boellie b.v. Om u te helpen bij het begrijpen welke informatie wij over u verzamelen, hoe wij die gebruiken en welke rechten u hebt, hebben wij dit gedetailleerde Privacybeleid opgesteld.

1. Algemeen

2. Waarom en hoe verzamelen en gebruiken we uw gegevens?

3. Ontvangers van persoonlijke gegevens

4. Gebruik van cookies

5. Recht van amendement

6. Uw wettelijke rechten met betrekking tot uw gegevens

7. Hoe zullen wij uw verzoek verifiëren?

8. Onze contactgegevens

 

1. Algemeen

Dit Privacybeleid is van toepassing op het online platform Boellie ("Website") en op de bijbehorende app ("App") (de Website en de App worden gezamenlijk aangeduid als het "Platform").

Het Platform wordt beheerd door Boellie bv. De beheerder wordt verder aangeduid als "Wij", "Ons" of "Boellie". Meer informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen vindt u aan het einde van dit Privacybeleid onder nummer 8.

Wij nemen uw privacy zeer serieus. Alle persoonlijke gegevens worden door ons verzameld, opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 ("AVG") en/of andere toepasselijke wettelijke regelingen.

De door ons via de Website en/of App aangeboden diensten kunnen alleen functioneren als wij specifieke gegevens met betrekking tot u ("persoonlijke gegevens" of "gegevens") verzamelen, opslaan, overdragen, verwijderen en/of anderszins gebruiken ("verzamelen en gebruiken"). Persoonlijke gegevens houdt in: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon, zoals uw naam, geboortedatum, adres of e-mailadres.

In dit Privacybeleid wordt beschreven welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens verzamelen en gebruiken wanneer u de diensten gebruikt die wij op het Platform aanbieden. Dit Privacybeleid bevat ook belangrijke informatie over de bescherming van uw gegevens, met name uw wettelijke rechten met betrekking tot gegevensbescherming.

Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is Boellie verplicht u te informeren over gegevensverwerking. Boellie voldoet aan deze verplichting middels dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid en alle onderdelen ervan zijn niet bedoeld als contractclausules en zijn geen onderdeel van de algemene voorwaarden ("AV") als een contract dat wordt afgesloten met geregistreerde gebruikers. Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, mag Boellie gegevens verwerken die nodig zijn voor de uitvoering van een contract met u of die nodig zijn om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat een contract aangegaan wordt (art. 6 (1) (b) van de AVG). Verwijzingen naar de AV moeten te allen tijde worden opgevat als informatie over gegevensverwerking (art. 13 en 14 van de AVG) en nooit als clausules die deel uitmaken van de AV. Door gebruik te maken van het Platform en onze diensten, gaat u een juridisch bindende overeenkomst aan met Boellie. De voorwaarden hiervan staan beschreven in de AV.

 

2. Waarom en hoe verzamelen en gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

2.1 Om het Platform te kunnen gebruiken, moet u ons toestaan onze diensten te leveren en onze AV uit te voeren

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens om u in staat te stellen ons Platform te gebruiken, om onze diensten te leveren en een contract (AV) met u uit te voeren, en vooral om commerciële transacties via het Platform uit te voeren, om het elektronische betalingssysteem te gebruiken of om beoordelingen te geven en met andere leden te communiceren. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, hebt u een Boellie-account nodig. Hiervoor moet u zich als lid registreren op de Website of App.

Het merendeel van uw persoonlijke gegevens zijn vereist om een contract (AV) met u uit te voeren. Als u deze persoonlijke gegevens niet met ons deelt, kunnen wij geen contract (AV) met u afsluiten en uitvoeren. Een deel van uw gegevens is vereist om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen wanneer u lid bent van ons Platform. Als u deze persoonlijke gegevens niet met ons deelt, kunnen wij niet voldoen aan de wettelijke vereisten en kunnen wij onze diensten niet leveren.

Deze gegevens worden ook gebruikt voor het verbeteren van het Platform, om onze leden een betere gebruikerservaring te bieden (zie 2.2.12).

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden tot de deactivering van uw Boellie-account of gedurende 5 jaar van inactiviteit op uw account.

2.1 1 Om registratie op het Platform mogelijk te maken

2.1.2 Om u te verifiëren via Google, Facebook of Apple ID

2.1.3 Zodat u uw profielgegevens in kunt stellen

2.1.4 Om andere leden relevante informatie over uw activiteit op het Platform te tonen

2.1.5 Zodat u uw artikelen te koop kunt zetten

2.1.6 Om meldingen op het Platform voor u mogelijk te maken

2.1.7 Om u in staat te stellen met andere leden te communiceren

2.1.8 Zodat u beoordelingen kunt achterlaten over andere leden van het Platform

2.1.9 Om beoordelingen van andere leden te ontvangen

2.1.10 Om u in staat te stellen berichten op het forum te plaatsen en gesprekken te voeren met onze gemeenschap

2.1.11 Om u belangrijke informatie over het Platform te sturen

2.1.12 Om u aanbiedingen te sturen via het berichtensysteem van het Platform

2.1.13 Om u te voorzien van klantenservice

2.1.14 Om eventuele aankoopgerelateerde geschillen tussen leden op te lossen

2.1.15 Om uw gedeactiveerde account tijdelijk te behouden

2.2 Om uw ervaring tijdens het gebruik van het Platform te verbeteren

We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw ervaring tijdens het gebruik van het Platform te verbeteren. We doen dit door u in staat te stellen uw nieuwsfeed- en zoekresultaten te personaliseren, u relevante suggesties te geven en uw eerdere zoekopdrachten te behouden, u notificaties te sturen en om anderszins het gebruik van het Platform aangenamer te maken.

De specifieke toepasselijke rechtsgrond voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens wordt in elk van de onderstaande secties beschreven.

2.2.1 Om uw voorkeuren met betrekking tot uw nieuwsfeed en zoekresultaten in te schakelen

2.2.2 Om uw feed en zoekresultaten te personaliseren

2.2.3 Het eerder weergeven van voordelige artikelen van gerenommeerde verkopers

2.2.4 Om relevante artikelen aan u voor te leggen

2.2.5 Om de zoekresultaten op het Platform te verbeteren

2.2.6 Om uw recente zoekopdrachten op te slaan

2.2.7 Om u te helpen meer aandacht voor uw advertenties te krijgen

2.2.8 Om een prijs voor te stellen als u een advertentie opstelt

2.2.9 Om notificaties over uw favoriete artikelen in te schakelen

2.2.10 Om verkopers te informeren wanneer u hun artikelen aan uw favorieten toevoegt

2.2.11 Om u in staat te stellen andere leden te volgen

2.2.12 Om ons Platform te verbeteren

2.2.13 Om enquêtes te houden

2.2.14 Om interviews af te nemen

2.2.15 Zodat u uw gebruikstraject kunt delen

2.2.16 Om automatische vertaling van inhoud mogelijk te maken

2.3 Om de veiligheid van uw account en het Platform te waarborgen

Boellie streeft ernaar om de accounts van onze leden en het Platform zelf te beveiligen en te beschermen tegen cyberaanvallen, ongeoorloofde toegang en andere gerelateerde risico's.

2.3.1 Om bezoeken aan het Platform te volgen voor beveiligingsdoeleinden

2.3.2 Om te voorkomen dat u een onveilig wachtwoord gebruikt

2.3.3 Om u opnieuw uw wachtwoord te laten instellen

2.3.4 Om uw account te verifiëren in geval van verdachte activiteiten met betrekking tot uw account

2.3.5 Om telefoonverificatie en tweestapsverificatie uit te voeren

2.3.6 Om een veiligheidscontrole van de betalingsbron uit te voeren

2.3.7 Om de eigendom van account te controleren

2.3.8 Om u in staat te stellen ongepast gedrag of ongepaste inhoud te melden

2.3.9 Om suïcidale berichten te melden

2.4 Om toezicht te houden op naleving en handhaving van de AV

2.4.1 Boellie houdt actief toezicht op naleving van de AV en handhaaft deze om ervoor te zorgen dat uw account en het Platform veilig zijn.

2.4.2 Om de vertrouwensscore te berekenen

2.4.3 Om spamfilters te handhaven

2.4.4 Om uw activiteit op het Platform te beheren

2.4.5 Om waarschuwingen te geven en te handhaven

2.4.6 Om artikelen te verwijderen of verbergen die de AV van Boellie schenden

2.4.7 Om gecompromitteerde accounts op te sporen en te blokkeren

2.4.8 Om leden (tijdelijk) te schorsen

2.4.9 Om verwijdering van het Platform te handhaven

2.4.10 Om het blokkeren van IP-adressen te handhaven

2.5 Om het betalen voor artikelen mogelijk te maken

Betalingen op het Platform worden uitgevoerd via betaaldienstverleners die diensten voor betalingsverwerking en borgstelling aanbieden.

Het merendeel van uw persoonlijke gegevens zijn vereist om een contract (AV) met u uit te voeren. Als u deze persoonlijke gegevens niet met ons deelt, kunnen wij geen contract (AV) met u afsluiten en uitvoeren (art. 6 (1) (b) van de AVG). Een deel van uw gegevens is vereist om aan onze wettelijke verplichtingen of die van onze aanbieders van betaaldiensten te voldoen wanneer u lid bent van ons Platform (art. 6 (1) (c) van de AVG). Als u deze persoonlijke gegevens niet met ons deelt, kunnen wij of onze aanbieders van betaaldiensten niet voldoen aan de wettelijke vereisten en kunnen wij onze diensten niet leveren.

Deze gegevens worden ook gebruikt voor het verbeteren van het Platform, om onze leden een betere gebruikerservaring te bieden (zie 2.2.12).

2.5.1 Om u in staat te stellen een aankoop te doen of een betaalkaart toe te voegen voor betalingsdoeleinden

2.5.2 Zodat u een bankrekening kunt toevoegen voor opnamedoeleinden

2.5.3 Om u in staat te stellen te betalen en betalingen te ontvangen op ons Platform

2.5.4 Om "Ken Uw Klant"-verificatie (KUK) uit te voeren op ons Platform

2.5.6 Om controles van politiek prominente personen (PPP) op ons platform uit te voeren

2.5.7 Om restituties te geven

2.5.8 Om een financiële boekhouding bij te houden

2.6 Om verzending van artikelen die op het Platform zijn aangeschaft mogelijk te maken

Boellie streeft ernaar de verzending van op het Platform gekochte artikelen zo vlot en gemakkelijk mogelijk te maken.

Het merendeel van uw persoonlijke gegevens zijn vereist om een contract (AV) met u uit te voeren. Als u deze persoonlijke gegevens niet met ons deelt, kunnen wij geen contract (AV) met u afsluiten en uitvoeren.

Deze gegevens worden ook gebruikt voor het verbeteren van het Platform, om onze leden een betere gebruikerservaring te bieden (zie 2.2.12).

2.7 Om marketingactiviteiten uit te voeren

Boellie streeft ernaar haar leden te betrekken bij marketingcampagnes en onze leden hebben hier baat bij. Tegelijkertijd willen wij u graag marketingmateriaal presenteren dat relevant en interessant is.

2.7.1 Om u marketing-e-mails te sturen

2.7.2 Om marketingberichten te personaliseren

2.7.3 Om contact met u op te nemen voor publiciteit en/of verdienmogelijkheden

2.7.4 Om advertentiecampagnes waar u bij betrokken bent uit te voeren

2.7.5 Om ons in staat te stellen uw inhoud op onze socialmedia-accounts te plaatsen

2.7.6 Om u in staat te stellen gepersonaliseerde advertenties te zien

2.7.7 Om de werkzaamheid van promotiecampagnes te evalueren

2.7.8 Om onze socialmediaprofielen te beheren

2.8 Voor juridische doeleinden

2.8.1 Om uw verzoeken met betrekking tot persoonlijke gegevens af te handelen

2.8.2 Om informatie te verstrekken aan de autoriteiten en andere overheidsinstellingen

2.8.3 Om onze rechten te verdedigen tegen terugboekingen

2.8.4 Om de rechten en belangen van Boellie te verdedigen

 

3. Ontvangers van persoonlijke gegevens

Boellie draagt persoonlijke gegevens over aan of deelt deze met serviceproviders uitsluitend voor zover dat nodig en toegestaan is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Serviceproviders waarmee uw persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden worden gedeeld of waarnaar ze worden doorgestuurd, worden beschreven onder 2 hierboven. Daarnaast wijzen wij de volgende dienstverleners aan die als gevolg daarvan persoonsgegevens ontvangen als gegevensontvangers.

We voeren voortdurend technisch onderhoud uit aan het Platform om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die we verwerken te beschermen en om bepaalde bedrijfsgerelateerde functies uit te voeren die helpen onze diensten beschikbaar en functioneel te maken. Daarom sturen wij uw profielgegevens door naar serviceproviders die diensten aanbieden op het gebied van cloudopslag, hosting, IT-beveiliging, onderhoud en technische diensten, communicatiediensten.

Persoonlijke gegevens worden beschermd door de dienstverleners die de standaardcontractbepalingen van de EU volgen voor de overdracht van gegevens, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.

Wij geven persoonlijke gegevens door aan advocaten, assistenten van advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, accountants, boekhouders, incassobureaus, consultants, vertaalbureaus, IT-dienstverleners, verzekeringsmaatschappijen, archiveringsdiensten die diensten verlenen aan Boellie.

Daarnaast delen we gegevens binnen de Boellie-groep.

Boellie is statutair verplicht persoonsgegevens en/of gebruiksgegevens te verstrekken aan opsporings-, strafrechtelijke- of toezichthoudende autoriteiten indien en voor zover vereist voor het vermijden van risico's voor het publiek en voor de vervolging van strafbare feiten.

Boellie deelt uw gegevens mogelijk met derden bij het overdragen van rechten en plichten met betrekking tot de contractuele relatie tussen u en Boellie aan dergelijke derden in overeenstemming met de AV. Dit is met name het geval bij de overdracht van een activiteitensector, een fusie door de oprichting van een nieuwe onderneming, een fusie door overname, een splitsing of elke wijziging in directie die van invloed is op Boellie. Voorafgaand aan een dergelijke gebeurtenis zal Boellie u afzonderlijk informeren over de details van het delen van uw gegevens en u om uw toestemming vragen indien wettelijk noodzakelijk.

 

4. Gebruik van cookies

Boellie maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op het Platform. Meer informatie hierover vindt u in ons Cookiebeleid.

 

5. Recht van amendement

Aangezien we onze diensten voortdurend ontwikkelen, behouden we ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen, met inachtneming van de toepasselijke regelgeving. Eventuele wijzigingen worden direct op deze pagina gepubliceerd. Ongeacht het bovenstaande, moet u deze pagina regelmatig controleren op updates.

 

6. Uw wettelijke rechten betreffende uw persoonlijke gegevens

6.1 Welke rechten hebt u?

Afhankelijk van de voorwaarden, beperkingen en uitzonderingen die zijn vastgelegd in wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, hebt u te allen tijde het recht:

6.1.1 om op de hoogte te zijn van de gegevens die wij verzamelen en gebruiken en toegang te krijgen tot deze gegevens of om een kopie van de betreffende gegevens te vragen (recht van inzage). Alle gegevens die u actief aan ons hebt verstrekt op het Platform (2.1, 2.5 en 2.6) kunnen ook op elk moment door u worden opgevraagd in uw Boellie-account;

6.1.2 om het corrigeren van onjuiste gegevens te eisen en, afhankelijk van de aard van de verzameling en het gebruik, het aanvullen van onvolledige gegevens (recht op correctie). Alle gegevens die u actief aan ons hebt verstrekt op het Platform (2.1, 2.5 en 2.6) kunnen op elk moment door u zelf worden gewijzigd in uw Boellie-account (behalve verzonden berichten of beoordelingen);

6.1.3 onder voorbehoud van rechtvaardigheid, om het wissen van uw gegevens te eisen (recht op verwijdering);

6.1.4 om een beperking op de verzameling en het gebruik van uw gegevens te eisen, mits aan de wettelijke criteria wordt voldaan (recht op beperking van de verwerking);

6.1.5 onder voorbehoud dat aan de wettelijke criteria wordt voldaan, om de door u verstrekte gegevens in een gestructureerde, actuele en machinaal leesbare vorm te ontvangen en om deze gegevens door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke of, indien technisch haalbaar, door Boellie te laten overdragen (recht op gegevensoverdraagbaarheid);

6.1.6 om bezwaar te maken tegen het verzamelen en gebruiken van gegevens, alleen wanneer dergelijke verzameling en gebruik is gebaseerd op een taak die is uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van de verworven officiële bevoegdheid (art. 6 (1)(e) van de AVG) of legitiem belang (art. 6 (1)(f) van de AVG), met inbegrip van profilering, gebaseerd op dezelfde redenen voor verzamelen en gebruiken van gegevens als beschreven in andere delen van deze verklaring (recht op bezwaar). U hebt ook het recht op elk moment bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw persoonlijke gegevens voor directmarketingdoeleinden;

6.1.7 om op elk moment uw toestemming in te trekken. Zulke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van het verzamelen en gebruiken voorafgaand aan het intrekken en gebaseerd op de gegeven toestemming. U kunt uw toestemming voor het verzenden van onze nieuwsbrief intrekken door uw Boellie-accountinstellingen aan te passen om het verzenden van verdere Marketing-e-mails te blokkeren. U kunt ook op "Afmelden" klikken onderaan een Marketing-e-mail;

6.1.8 om geen discriminerende behandeling te krijgen tijdens het uitoefenen van uw rechten.

6.1.9 Om de rechten uit te oefenen die in deze sectie zijn vermeld, kunt u contact opnemen met Boellie en uw aanvraag indienen via de contactgegevens. Los van enige andere rechtsmiddelen, hebt u ook het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten.

 

7. Hoe zullen wij uw verzoek verifiëren?

Uw verzoek moet voldoende informatie bevatten waarmee wij redelijkerwijs kunnen controleren of u de persoon of een gemachtigde vertegenwoordiger bent van een persoon wiens persoonlijke gegevens wij hebben verzameld (naam, achternaam, URL van uw openbare profiel, uw e-mailadres, andere informatie die wij voor verificatiedoeleinden kunnen aanvragen). Beschrijf uw verzoek met voldoende details zodat we het goed kunnen begrijpen, evalueren en erop kunnen reageren. We bevestigen dan volgens het boetebeleid dat u de persoon bent wiens persoonlijke gegevens het onderwerp van het verzoek zijn.

Als uw aanvraag wordt ingediend door een gemachtigde vertegenwoordiger, moet schriftelijke toestemming en informatie waaruit de identiteit van de vertegenwoordig blijkt bij de aanvraag worden gevoegd.

Wij kunnen u de informatie niet verstrekken of uw andere rechten uitvoeren als wij uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek in te dienen niet kunnen bevestigen. We kunnen de informatie met betrekking tot u dan niet bevestigen.

Om uw identiteit te verifiëren, kunnen wij u vragen aanvullende informatie over uzelf te verstrekken. Wij gebruiken deze informatie en informatie in het verzoek alleen om uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek in te dienen te verifiëren.

 

8. Onze contactgegevens

Als u vragen hebt over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens als onderdeel van uw gebruik van het Platform of over uw rechten, kunt u contact opnemen met op info@Boellie.nl.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en voor marketingdoeleinden. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Accepteren".